ในประเทศไทยเรา แม้จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับการบินผุดขึ้นมามากมาย แต่ก็เชื่อกันได้เลยว่า ณ ปัจจุบันยังม

สาขาธุรกิจการบินนี้นอกจากจะมีเส้นทางของอาชีพอย่างหลากหลายแล้ว ยังมีอัตราการขาดแคลนบุคลากรอยู่อีกเป็น

อีกหนึ่งหลักสูตรคุณภาพ และเป็นที่สนใจของน้อง ๆ วัยเรียน เนื่องจากการเรียนด้านนี้ในยุคปัจจุบันนั้น นอ

รองรับการขาดแคลนคนอาชีวศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ คาดหลังเปิด AEC จะขาดแคลนกำลังคนอย่างห

เครื่องบินเลี้ยวบนพื้นได้อย่างไร? คำตอบคือเจ้ากลมๆสีดำครับเรียกว่า Wheel steering ครับโดยมันจะควบค

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช. ทั้งใน และต่างป

รับผูัที่มีสัญชาติไทย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายนนี้

ตามกฎของสายการบินพาณิชย์ทั่วไปแล้ว มักจะกำหนดกฎเกณฑ์ของกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องได้แบบ 1+1 ครับ คือกร

มาดูกัน ตามกฎการบินว่ามันสามารถเอาขึ้นได้หรือไหม ดูจากที่นี้

Excellent communication skill in both languages Thai and English,a third language expecially

Age between 20-28 years old (Date of birth from 1 Jan 1987 onwards)

ทุนสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานเป็นวิชาชีพในอนาคต และจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก

« หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  หน้าสุดท้าย »